نخوردن شام تأثيرى در كاهش وزن ندارد

نخوردن شام تأثيرى در كاهش وزن ندارد: یک باور غلط و رایج اینه که شام نخور تا لاغر شی: – وقتی انسان بمدت 12 ساعت غذا نخورد متابولیسم بدن او 40% كاهش می یابد – به همین دلیل حذف کردن وعده های اصلی غذایی کمکی به کاهش وزن نمی كند بلکه عوارض (عضله سوزی،افزایش چربی…