ساخت ساعد عضلانی

ساخت ساعد عضلانی: حرکت اول : ساعد هالتر مچ برعکس ۳ ست ۱۲ تکرار حرکت دوم: ساعد هالتر لبه نیمکت ۳ست ۲۰ تکرار حرکت سوم: ساعد پیچش طناب ۳ ست ناتوانی برای داشتن رگ ساعد چند مورد مهم است: ژنتیک: شما باید به صورت ژنتیکی شرایط رو داشته باشید افزایش عضله: با بالا رفتن حجم…