خواص درمانی عرقیات گیاهی

خواص درمانی عرقیات گیاهی: 1- عرق کاسنی : خنک ، تب‌بر ، ضدفشار خون ، تقویت کبد 2- عرق نعناء : گرم ، تقویت معده ، رفع رطوبت ، رفع سوء هاضمه 3- عرق شاتره : خنک ، رفع گرمی بدن ، تقویت کبد 4- عرق بومادران : گرم ، تقویت اعصاب ، ورم معده…