بیماری هایی که از افکار ما سرچشمه می گیرند

بیماری هایی که از افکار ما سرچشمه می گیرند: تيروئيد : وجود بغضي در گلو، كه تركيده نميشود سرطان : ناشی از نبخشیدن خود و دیگران است ام اس : به دلیل عصبانیت طولانی مدت و کینه ورزی است سر درد : به دلیل انتقاد از خود و دیگران است زکام : بخاطر وجود آشفتگی…